Αρτηριακή πίεση και καλοκαίρι

Αρτηριακή πίεση και καλοκαίρι. (άρθρο:Αρτηριακή πίεση και καλοκαίρι) Το τηλέφωνο των καρδιολόγων χτυπά πολύ συχνά […]

ΦΑΡΜΑΚΟ SOS

Η τεχνητή έλλειψη φαρμάκων.Μια συνεχώς επιδεινούμενη εξέλιξη. (άρθρο:Η τεχνητή έλλειψη φαρμάκων) Τους τελευταίους μήνες με […]

Η σημασία στη λεπτομέρεια που σώζει

Λεπτομέρειες και κίνδυνος εμφράγματος. (άρθρο:Λεπτομέρειες και κίνδυνος εμφράγματος) Συμβαίνει πολλές φορές η αξιολόγηση κάποιας λεπτομέρειας […]

Ταχυκαρδίες και αρρυθμίες

Ταχυκαρδίες και αρρυθμίες.Ένα περιστατικό. (άρθρο Ταχυκαρδίες και αρρυθμίες ) Η νεαρή κυρία τηλεφώνησε στο ιατρείο […]

Η απώλεια στη χρόνια νόσο

Η απώλεια στη χρόνια νόσο.Απειλές για την εικόνα του εαυτού. (Η απώλεια στη χρόνια νόσο) […]