Ένα σύστημα που ξέμεινε από ανθρώπους

          Ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Ματθαίου κγ, 2 Καταδικάζοντας ανθρώπους σε θάνατο.Το σύστημα […]