Triplex καρδιάς

Triplex καρδιάς Νέα Σμύρνη.Καρδιολογικές Εξετάσεις,Παναγιωτόπουλος Νίκος.

Triplex καρδιάς,υπερηχογράφημα καρδιάς.

(Triplex καρδιάς) με φορητό υπερηχογράφο και έγχρωμο doppler καρδιάς.Η εξέταση γίνεται κατά την κλινική εξέταση και είναι συμπλήρωμά της. Δίνεται έγγραφη έκθεση αλλά και CD με τις κυριότερες εικόνες και βίντεο που λήφθηκαν κατά τη διάρκειά της.Ο υπέρηχος καρδιάς είναι μια ασφαλής και πολύ σημαντική μέθοδος ελέγχου της καρδιάς. Είναι ασφαλής γιατί είναι αναίμακτη και δεν ακτινοβολεί τον ασθενή με επικίνδυνη ακτινοβολία.

Triplex καρδιάς,υπερηχογράφημα καρδιάς,τί δείχνει.

Είναι πολύ σημαντική γιατί με τον υπέρηχο μπορεί ο καρδιολόγος να δει άμεσα την καρδιά ενός ασθενή. Με αυτόν δομές όπως οι βαλβίδες, τα τοιχώματα της καρδιάς και οι κοιλότητες της αποκαλύπτονται με μεγάλη ακρίβεια. Με τη χρήση του έγχρωμου Doppler μπορούν ταυτόχρονα να ανιχνευτούν ροές αίματος. Αυτό αφορά βαλβίδες, μεγάλα αγγεία όπως η αορτή και η πνευμονική αρτηρία αλλά και ανώμαλες επικοινωνίες. Η εξέταση αυτή πλέον αποτελεί υποχρεωτική συμπλήρωση της κλινικής εξέτασης και είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσει την εικόνα που έχει ο καρδιολόγος για τον ασθενή του. Συμπληρώνει την εικόνα του καρδιογραφήματος και δίνει απαντήσεις σε παθολογικά ευρήματα. Ιδιαίτερα όταν ο καρδιολόγος και ο εξεταζόμενος βρίσκονται σε σχέση εμπιστοσύνης μπορεί να εξηγήσει κάποια πληροφορία από το ιστορικό που ασθενής του έχει περιγράψει. Στο πλαίσιο μιας τακτικής και μακροχρόνιας παρακολούθησης αποτελεί την ιδανική εξέταση με την οποία ο ιατρός μπορεί να ανακαλύψει διαφορές και εξελίξεις στην καρδιά.

Triplex καρδιάς,υπερηχογράφημα καρδιάς.Εξέταση στο σπίτι, με φορητό υπερηχογράφο.

Στις μέρες μας πολλές φορές γίνεται ως απρόσωπη εξέταση σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Και από μια τέτοια εξέταση βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Όταν ο εκτελών την εξέταση είναι ο θεράπων του ασθενή γνωρίζει που να δώσει έμφαση και τι να προσέξει και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ιδιαίτερο ακόμη πλεονέκτημα αποτελεί ο φορητός υπέρηχος. Είναι τι ίδιο αξιόπιστος και επιτρέπει η εξέταση να γίνεται στο σπίτι,στο κρεββάτι του βαριά πάσχοντα ή του δύσκολα μετακινούμενου ασθενή. Στο τέλος της εξέτασης, δίνεται στον ασθενή μια έκθεση με τα κυριότερα ευρήματα και τις κύριες μετρήσεις. Αυτή συνοδεύεται και με μια σειρά από εικόνες που λήφθηκαν και αποτυπώθηκαν σε CD. Αυτή η καταγραφή με αναλυτικές μετρήσεις είναι χρήσιμη για το αρχείο του ασθενούς.

Παραμένει όμως για μελλοντική σύγκριση στο αρχείο του ιατρείου και μπορεί να μεταβιβαστεί ηλεκτρονικά όπου χρειαστεί. Εάν ο ασθενής νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, αν βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της γης, ο φάκελός του μπορεί να τον ακολουθεί.

Triplex καρδιάς,Νέα Σμύρνη,υπερηχογράφημα καρδιάς,εξετάσεις καρδιάς.Καρδιολόγο ιατρείο  Παναγιωτόπουλου Νίκου.