Η απώλεια στη χρόνια νόσο

Η απώλεια στη χρόνια νόσο.Απειλές για την εικόνα του εαυτού. (Η απώλεια στη χρόνια νόσο) […]

Αντιμέτωποι με τον πόνο

Πόνος και χρόνιες ασθένειες. (Πόνος και χρόνιες ασθένειες) Όσοι ασχολούμαστε με βαριά πάσχοντες χρόνιους ασθενείς […]