Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας.Αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλήμάτων,καρδιολόγος Παναγιωτόπουλος Νίκος

Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας.

(Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας) Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία, δύο από τα πιο σημαντικά διαμερίσματα της καρδιάς. Ρόλος της όπως και όλων των βαλβίδων είναι αν επιτρέπει τη διέλευση του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση το αίμα πρέπει να περνά από τον κόλπο στην κοιλία και να μην επιστρέφει προς τα πίσω. Γι’ αυτό το λόγο έχει δύο γλωχίνες, δύο δηλαδή ισχυρά φύλλα που κλείνουν ερμητικά. Οι γλωχίνες αυτές μοιάζουν με τη μίτρα καθολικού καρδιναλίου και από εκεί προέρχεται το όνομα της βαλβίδας. Κάτω μάλιστα από αυτές βρίσκονται μυς και τενόντιες χορδές που υποστηρίζουν τη λειτουργία της.

Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας.Μία συχνή βαλβιδοπάθεια.

Η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μια συχνή βαλβιδοπάθεια που οδηγεί συχνά τους ασθενείς στο χειρουργείο για την αντικατάστασή τη. Ο κύριος λόγος στένωσης της βαλβίδας αυτής είναι ο ρευματικός πυρετός. Αυτός προκαλείται στην παιδική ηλικία από στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα που δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς. Τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας οι περιπτώσεις ρευματικού πυρετού είναι σπάνιες λόγω εκτεταμένης χρήσης αντιβιοτικών. Ενώ όμως η αρχή της αλλοίωσης της βαλβίδας ξεκινά στην παιδική ηλικία η στένωση της βαλβίδας εκδηλώνεται με συμπτώματα μετά τα πενήντα.
Ο αριστερός κόλπος δέχεται αίμα από τους πνεύμονες μέσω των πνευμονικών φλεβών. Όταν επομένως η στένωση γίνει σοβαρή οι πιέσεις μέσα στον κόλπο αυξάνουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το αίμα να λιμνάζει στους πνεύμονες και το κύριο σύμπτωμα να είναι η δύσπνοια. Ταυτόχρονα μπορεί να αρχίσουν να εκδηλώνονται αρρυθμίες και η πιο συχνή από αυτές είναι η κολπική μαρμαρυγή. Ένα από τα συχνά επίσης συμπτώματα είναι η εκδήλωση εύκολης κόπωσης και αδυναμίας.

Στένωση Μιτροειδούς Βαλβίδας.Διάγνωση με triplex καρδιάς.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται κυρίως με το triplex καρδιάς όπου αναδεικνύονται οι αυξημένες πιέσεις μέσα στον αριστερό κόλπο και η δυσκολία ροής μέσα από τη βαλβίδα. Είναι πολύ σημαντικό η διάγνωση να γίνει πριν από την εξέλιξη σε σοβαρή στένωση διότι μπορεί κανείς να παρέμβει φαρμακευτικά και να βοηθήσει τον ασθενή πριν τη χειρουργική επέμβαση.
Η σοβαρή στένωση μιτροειδούς βαλβίδας χρειάζεται χειρουργική αντικατάστασή της με μεταλλική ή βιολογική προσθετική βαλβίδα. Είναι σημαντική η σωστή επιλογή του χρόνου της επεμβάσεως γιατί τόσο η πρώιμη όσο και η αργοπορημένη επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά χρόνια προβλήματα τον ασθενή.

Αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλήμάτων,καρδιολόγος Παναγιωτόπουλος Νίκος στη Νέα Σμύρνη.