Στένωση Αορτικής Βαλβίδας

Στένωση Αορτικής Βαλβίδας,Καρδιολόγος Παναγιωτόπουλος Νίκος στη Νέα Σμύρνη

Στένωση Αορτικής Βαλβίδας.

(Στένωση Αορτικής Βαλβίδας) Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι βαλβίδες είναι σχηματισμοί της καρδιάς που παρεμβάλλονται μεταξύ κοιλοτήτων ή και κοιλοτήτων με αγγεία. Σκοπός της παρουσίας τους είναι να επιτρέπουν τη δίοδο του αίματος προς μια κατεύθυνση και την παρεμπόδιση της παλινδρόμησής του. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές βαλβίδες της καρδιάς μαζί με τη μιτροειδή είναι η αορτική βαλβίδα. Βρίσκεται ανάμεσα στην πιο σημαντική κοιλότητα της καρδιάς , την αριστερή κοιλία, και το μεγαλύτερο αγγείο του σώματος, την αορτή. Αποτελείται από τρείς πτυχές- φύλλα που όταν ενωθούν μοιάζουν στο triplex καρδιάς με το γνωστό σήμα της Mercedes. Η αορτική βαλβίδα είναι βαλβίδα υψηλών πιέσεων γιατί η αριστερή κοιλία προωθεί το αίμα στην αορτή με ιδιαίτερη δύναμη.

Στένωση Αορτικής Βαλβίδας, αιτίες και συμπτώματα.

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας μπορεί να οφείλεται σε συγγενείς και επίκτητους λόγους. Πολλά παιδιά γεννιόνται με τη λεγόμενη δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Αυτό οφείλεται στο ότι κατά την εμβρυϊκή ζωή αποτυγχάνουν να διαχωριστούν οι τρείς πτυχές και οι δύο παραμένουν κολλημένες μεταξύ τους. Αυτό έχει σα συνέπεια την τρίτη δεκαετία της ζωής του να εμφανίζονται συμπτώματα στένωσης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο ρευματικός πυρετός, μια νόσος που ξεκινά ως αμυγδαλίτιδα αλλά είναι σπάνια στις μέρες μας και η ασβέστωση λόγω ηλικίας προκαλούν στένωση. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά την έκτη δεκαετία της ζωής.

Στένωση Αορτικής Βαλβίδας,διάγνωση και θεραπεία

Η νόσος αρχικά είναι ασυμπτωματική. Μέχρι η στένωση να γίνει σοβαρή η καρδιά υπερτρέφεται και οι διαφορά πίεσης εκατέρωθεν της βαλβίδας αυξάνει. Αν η διάγνωση γίνει σε αυτό το στάδιο η νόσος μπορεί να καθυστερήσει να εξελίσσεται. Αν όμως περάσουμε αυτό το στάδιο η αριστερή κοιλία διατείνεται, η μιτροειδής βαλβίδα ανεπαρκεί και εμφανίζεται μια τριάδα συμπτωμάτων. Το πρώτο είναι η δύσπνοια. Αρχικά στο περπάτημα και μετά και σε ηρεμία. Αν εμφανιστεί ως πνευμονικό οίδημα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Δεύτερον εμφανίζονται καρδιακές αρρυθμίες που μπορεί να μην αισθάνεται ο ασθενής. Τέλος εμφανίζεται πόνος τύπου στηθάγχης λόγω της υπερτροφίας και των αυξημένων αναγκών σε αίμα του μυοκαρδίου. Από τη στιγμή που εμφανίζονται συμπτώματα η νόσος είναι κακοηθέστερη και από τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο θάνατος επέρχεται σε μια διετία.
Η θεραπεία σε πρώιμο στάδιο είναι φαρμακευτική και αποσκοπεί στην καλή ποιότητα της ζωής του ατόμου. Ακόμη μπορεί να επιμηκύνει την πορεία της νόσου. Σε προχωρημένο στάδιο είναι χειρουργική και αφορά αντικατάσταση της βαλβίδας. Τα τελευταία χρόνια για άτομα βαριάς κλινικής κατάστασης εφαρμόζεται η διαδερμική αντικατάσταση της βαλβίδας (TAVI).

Ν.Παναγιωτόπουλος Καρδιολόγος Ν.Σμύρνη