Κοιλιακές Αρρυθμίες

Κοιλιακές Αρρυθμίες,Καρδιακές Αρρυθμίες.Νέα Σμύρνη,Νίκος Παναγιωτόπουλος

Κοιλιακές αρρυθμίες.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και δύσκολες στη διερεύνησή τους καταστάσεις στην καρδιολογία είναι οι κοιλιακές αρρυθμίες. Υπενθυμίζουμε ότι η καρδιά χωρίζεται σε δύο μεγάλους λειτουργικούς χώρους. Τους κόλπους και τις κοιλίες. Οι κόλποι υποδέχονται το αίμα από το σώμα και από τος πνεύμονες και οι κοιλίες το προωθούν. Η δεξιά κοιλία στους πνεύμονες και η αριστερή στο σώμα. Οι αρρυθμίες επομένως που προέρχονται από τις κοιλίες ονομάζονται κοιλιακές.

Κοιλιακές αρρυθμίες.Ηλεκτρική δραστηριότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Όταν λέμε αρρυθμίες εννοούμε την παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας από τα κύτταρα του μυοκαρδίου που δε θα έπρεπε να υπάρχει. Όλα τα κύτταρα της καρδιάς μπορούν και παράγουν ηλεκτρικά ερεθίσματα. Αυτό μπορεί να καταστεί σωτήριο αν τα υπεύθυνα κέντρα για κάποιο λόγο σταματήσουν οπότε προκαλείται καρδιακή παύση. Όμως αυτή η ιδιότητα μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν τα κύτταρα αρχίσουν να παράγουν ερεθίσματα εκεί που δε θα έπρεπε. Αυτή η δραστηριότητα από κύτταρα των κοιλιών παράγει κοιλιακές έκτακτες συστολές, μονήρεις, ζεύγη, ριπές. Αν οι συστολές έχουν μια κανονικότητα μιλάμε για διδυμίες (μια κανονική και μια έκτακτη), τριδυμίες (δύο κανονικές και μία έκτακτη) κλπ. Αν έχουμε δύο συνεχόμενες έκτακτες μιλάμε για ζεύγη. Αν έχουμε πάνω από τρείς μιλάμε για ριπή κοιλιακών συστολών. Αν η συχνότητα είναι μεγάλη μιλάμε για κοιλιακή ταχυκαρδία. Και βέβαια αν όλα τα κοιλιακά κύτταρα δουλεύουν ταυτόχρονα μιλάμε για μια θανατηφόρο αρρυθμία, την κοιλιακή μαρμαρυγή.

Κοιλιακές αρρυθμίες.Διάγνωση με 24ωρη ή 48ωρη καταγραφή μέσω του Holter ρυθμού.

Οι κοιλιακές αρρυθμίες είναι σοβαρές γιατί πολλές φορές προδίδουν δυσπραγία του μυοκαρδίου των κοιλιών που οφείλεται σε κάποια νοσήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η εμπειρία του καρδιολόγου που θα διερευνήσει αυτές τις αρρυθμίες. Πρέπει αρχικά να εντοπίσει το είδος των κοιλιακών αρρυθμιών μέσα από το ΗΚΓ που όμως συνήθως είναι ανεπαρκές. Χρειάζεται 24ωρη ή 48ωρη καταγραφή μέσω του Holter ρυθμού. Για καθοριστεί το είδος της αρρυθμίας πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εμπειρία από τον κλινικό καρδιολόγο. Θα πρέπει δηλαδή να προσδιορίσουμε από ποια ή ποιες περιοχές των κοιλιών προέρχονται, τι συμπεραίνουμε από τη μορφολογία και την περιοδικότητά τους κλπ. Πολύτιμος σύμμαχος το triplex της καρδιάς και άλλες εξετάσεις όπως η δοκιμασία κοπώσεως, το σπινθηρογράφημα και η μαγνητική τομογραφία μυοκαρδίου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης πρέπει να αποκλειστούν υποκείμενα νοσήματα που καθορίζουν τη βαρύτητα της αρρυθμίας. Τέτοια είναι η στεφανιαία νόσος, οι παθήσεις των βαλβίδων, παθήσεις μυοκαρδίου και περικαρδίου, μεταβολικά προβλήματα, νοσήματα εκτός καρδιάς πχ. θυρεοειδούς αδένα κλπ.
Η θεραπεία μπορεί να αφορά τη νόσο που προκαλεί την αρρυθμία ή αν πρόκειται για αμιγές ηλεκτρικό φαινόμενο μπορεί να αφορά το σύμπτωμα. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αντιαρρυθμικών φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα και θεραπείες.

Προέλευση εικόνας.

Αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλημάτων.Καρδιολόγος Ν.Παναγιωτόπουλος.