Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις.Ο ρόλος του καρδιολόγου. Παναγιωτόπουλος Νίκος

Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις.

(Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις και ο ρόλος του καρδιολόγου) Υπάρχουν πολλές καρδιακές παθήσεις που χρειάζονται σε κάποια φάση της εξέλιξής τους καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση. Ο καρδιοχειρουργός είναι ένας ιατρός εξειδικευμένος στη χειρουργική αντιμετώπιση των καρδιακών νοσημάτων και δεν ταυτίζεται με τον καρδιολόγο που είναι ο παθολόγος της καρδιάς. Όμως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται εποικοδομητικά για τη σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς.

Πότε ο ασθενής με την καρδιακή νόσο πρέπει να επισκευθεί τον καρδιοχειρουργό;

Μια πρώτη αλλά κρίσιμη απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι πότε ο ασθενής με την καρδιακή νόσο πρέπει να επισκευθεί τον καρδιοχειρουργό. Είναι πολύ σημαντικό η ανάμειξη του καρδιοχειρουργού να μη γίνει πρώιμα ούτε και αργά. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές χαμένος θα είναι ο ασθενής. Η καρδιοχειρουργική επέμβαση είναι συνήθως μια βαριά επέμβαση που κρύβει κινδύνους. Δεν είναι καλό να εκτεθεί σε κίνδυνο ο ασθενής προτού εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες συντηρητικής αντιμετώπισής του. Μόνο όταν το όφελος από την επέμβαση είναι σαφές και ο ασθενής βρίσκεται στην κατάλληλη φάση της νόσου θα πρέπει να υποβληθεί στον κίνδυνο της επέμβασης. Η απόφαση λοιπόν για χειρουργείο απαιτεί εμπειρία εκ μέρους του καρδιολόγου, βαθιά γνώση των προβλημάτων του ασθενούς του και πολύ καλή συνεργασία με το χειρουργό.

Καρδιολογικές Επεμβάσεις.Η τάση να ενισχύονται.Ο ρόλος του καρδιολόγου.

Σήμερα η τάση που υπάρχει είναι να ενισχύονται οι λεγόμενες επεμβατικές καρδιολογικές επεμβάσεις εις βάρος των χειρουργείων όμως αυτό δεν πρέπει να μας παρασύρει. Πολλές φορές οι ασθενείς επηρεασμένοι από πληροφορίες και την ευκολία που τάζουν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι προτείνουν ή αναζητούν μόνοι τον τρόπο της θεραπείας τους. Άλλες φορές έρχονται μόνοι σε επικοινωνία με τους ιατρούς που τις πραγματοποιούν. Η πολυετής εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι ο κάθε ιατρός προτείνει ως καλύτερη τη μέθοδο που εκείνος ξέρει καλά. Αυτός μπορεί να γνωρίζει καλά τη μέθοδο αλλά τον ασθενή τον γνωρίζει καλύτερα μόνο ο θεράπων ιατρός του. Αν αυτός έχει τις γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζεται ο κερδισμένος είναι ο ασθενής.
Η στεφανιαία νόσος, οι διάφορες βαλβιδοπάθειες, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, χρόνιες περικαρδίτιδες, τραυματικές νόσοι της καρδιάς είναι κάποιες από τις καρδιοπάθειες που χρειάζονται σε κάποια φάση της εξέλιξής τους χειρουργική αντιμετώπιση.

Ο ιδανικός καρδιολόγος είναι αυτός που γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται κατά την επέμβαση και ποια πρέπει να είναι τα βήματα που θα ακολουθηθούν

Ο ρόλος όμως του καρδιολόγου δε σταματά εδώ. Ο χειρουργημένος ασθενής έχει ανάγκη να συνεχίσει τη ζωή του. Το χειρουργείο τελειώνει αλλά το καρδιακό πρόβλημα απλά περνάει στην επόμενη φάση του. Εδώ η συμβολή του έμπειρου καρδιολόγου είναι καθοριστική. Και λέω του έμπειρου διότι η φυσική πορεία της νόσου μεταβάλλεται όταν παρεμβαίνει ο χειρουργός. Πολλοί είναι οι καρδιολόγοι που μη γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει κατά την επέμβαση δεν είναι όσο αποτελεσματικοί χρειάζεται με τους μετεγχειρητικούς ασθενής. Είναι μια τέχνη και αυτό. Ο ιδανικός καρδιολόγος είναι αυτός που γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται κατά την επέμβαση και ποια πρέπει να είναι τα βήματα που θα ακολουθηθούν . Έτσι -και σωστά πράττουν- πολλοί είναι εκείνοι οι χειρουργημένοι ασθενείς που αναζητούν τον καρδιολόγο της επόμενης ημέρας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια νέα ημέρα.

Προέλευση εικόνας.

Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις και ο ρόλος του καρδιολόγου. Παναγιωτόπουλος Νίκος,Νέα Σμύρνη.