Καρδιολογικό Ιατρείο και στο Μαρούσι

Για την εξυπηρέτηση των ασθενών που μένουν στα Βόρεια Προάστεια, διατηρώ και καρδιολογικό Ιατρείο στο Μαρούσι.
Διεύθυνση: Νίκης 45, Μαρούσι T.K. 15132,Τηλέφωνο: 6944 144 655, 210 8137 331, https://www.cardiodoctor.gr