Καρδιολογικές Εξετάσεις-Υπηρεσίες Ιατρείου

Καρδιολογικές Εξετάσεις Υπηρεσίες Ιατρείου Νέα Σμύρνη.Καρδιολόγος Νίκος Παναγιωτόπουλος

Καρδιολογικές Εξετάσεις Υπηρεσίες Ιατρείου.Καρδιολογικό Ιατρείο Νέα Σμύρνη.

(Καρδιολογικές Εξετάσεις Υπηρεσίες Ιατρείου) To καρδιολογικό ιατρείο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στη Νέα Σμύρνη, είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονο καρδιολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με τη βοήθεια του εξοπλισμού και την πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία του Ιατρού δίνεται η δυνατότητα για ασφαλή διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.
Στο ιατρείο πραγματοποιείται τυπική καρδιολογική και κλινική εξέταση. Είτε σε άτομα που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε καρδιολογική πάθηση, είτε σε υγιή άτομα στα πλαίσιο μιας προληπτικής εξέτασης. (Ιατρική εκτίμηση, Κλινική παρακολούθηση). Στο χώρο του ιατρείου πέραν από την κλινική εξέταση παρέχονται και οι εξής Καρδιολογικές Εξετάσεις Υπηρεσίες Ιατρείου:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ μέσω ενός ασύρματου καρδιογράφου.
Καρδιογράφημα στο σπίτι με φορητό καρδιογράφο.
Holter ρυθμού (Holter καρδιάς) 24ώρου, 48ώρου έως και 7ημέρου.
Holter πίεσης 24ώρου με άμεση διάγνωση και παράδοση της σχετικής έκθεσης.
Triplex καρδιάς,υπερηχογράφημα καρδιάς, με φορητό υπερηχογράφο.
Έλεγχος και ρύθμιση βηματοδότη.

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται όταν είναι απαραίτητο 24 ώρες το 24ωρο. Πραγματοποιούνται επίση και στο σπίτι (επίσκεψη κατ’οίκον) σε ασθενείς που δε μπορούν για πολλούς λόγους να μετακινηθούν. Οι επισκέψεις κατ’οίκον υποστηρίζονται από τη φορητότητα του σύγχρονου καρδιολογικού εξοπλισμού.

Όταν χρειαστεί κάποια περαιτέρω ειδική εξέταση όπως διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα, stress echo, τοποθέτηση βηματοδότη, ablation σε αρρυθμίες, στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη συνεργαζόμαστε με ειδικούς ιατρούς και κατάλληλα νοσοκομεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ιατρικές Βεβαιώσεις και Πιστοποητικά Υγείας.

Στο ιατρείο ακόμη γίνεται προαθλητικός έλεγχος ή έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε παιδιά στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων τους. Κλινική εξέταση, βεβαίωση άθλησης. Προαθλητικός και προσχολικός έλεγχος (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις). Μπορεί να γίνει έλεγχος παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών παραπεμπτικών στον ΕΟΠΥΥ

Επίσης είμαστε διαπιστευμένοι στον ΕΟΠΥΥ και μπορούν να γραφούν κάθε είδους εξετάσεις του ενδιαφέροντος ενός καρδιολόγου αιματολογικές και παρακλινικές ενώ ταυτόχρονα συνταγογραφούνται όλα τα φάρμακα που χορηγούνται από τα ταμεία. (Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών παραπεμπτικών στον ΕΟΠΥΥ).