Καρδιογράφημα στο σπίτι

Καρδιογράφημα στο σπίτι με φορητό καρδιογράφο.

Καρδιογράφημα στο σπίτι με φορητό καρδιογράφο.

(Καρδιογράφημα στο σπίτι με φορητό καρδιογράφο) Οι καρδιολογικές παθήσεις στην πλειονότητά τους είναι επείγουσες. Τα καρδιολογικά νοσήματα όταν εμφανιστούν οξέως απαιτούν άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση.

Καρδιογράφημα στο σπίτι με φορητό καρδιογράφο.Καρδιακές νόσοι που απαιτούν ταχύτητα στη διάγνωση.

Η ταχύτητα με την οποία θα τεθεί η διάγνωση είναι πολύ συχνά καθοριστική για τη ζωή του ασθενή. Μπορεί να διαγνωστεί μια σοβαρή και επικίνδυνη αρρυθμία, μια σοβαρή βραδυκαρδία, ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όλα αυτά και πολλές ακόμη καταστάσεις θα πρέπει να διαγνωστούν άμεσα και να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό.

Η μετάβαση στο νοσοκομείο χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία, μέχρι ο ασθενής να εξεταστεί. Και πολλές φορές η αναμονή αυτή οδήγησε σε θάνατο. Η άμεση μετάβαση του καρδιολόγου στο σπίτι του πάσχοντα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό μπορεί να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επανάληψη του ελέγχου, τα δεδομένα υπάρχουν στο αρχείο του γιατρού που θα τον διενεργήσει. Είναι γνωστό ότι ο έλεγχος σε νοσοκομείο σπάνια εφοδιάζει τον ασθενή με τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτόν. Σε περίπτωση πάλι που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ο ασθενής μεταβαίνει επειγόντως στο νοσοκομείο με διάγνωση που του δίνει προτεραιότητα εισαγωγής. Μέχρι να γίνει αυτό μπορεί να δοθεί μια πρώτη θεραπεία στο σπίτι, εξαιρετικά σημαντική για την αίσια έκβαση της νόσου.

Καρδιογράφημα στο σπίτι με φορητό καρδιογράφο για επείγοντα περιστατικά.

Ο φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος είναι το όργανο- κλειδί που βρίσκεται σε μια τσάντα ώστε να μπορεί να μετακινείται σε κάθε σπίτι που θα χρειαστεί μια επείγουσα εξέταση. Είναι πολύ αξιόπιστος και σε συνδυασμό με την πείρα του ιατρού μπορεί να βοηθήσει πολύ καθοριστικά.
Εκτός από τα πολύ επείγοντα περιστατικά, ο φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος είναι πολύτιμος για τους ασθενείς δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή κινητικών και άλλων θεμάτων. Με αυτόν μπορεί να γίνει ένας πολύ ουσιαστικός καρδιολογικός έλεγχος και άμεσα να τεθεί διάγνωση και να ξεκινήσει θεραπεία. Μπορεί ακόμη να γίνεται κατ’ οίκον η τακτική παρακολούθηση του βαριά πάσχοντα και η καρδιολογική του εκτίμηση.