Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ

Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ στο Καρδιολογικό Ιατρείο του Παναγιωτόπουλου Νίκου,στη Νέα Σμύρνη

Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ.

(Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ) Βάση για τη διερεύνηση ενός καρδιολογικού ασθενή παραμένει το κλασικό καρδιογράφημα ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ. Επειδή αποτελεί μια απλή εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφους βρίσκει κανείς σε παθολογικά ιατρεία, σε ιατρεία γενικών ιατρών αλλά και μη ειδικευμένων ιατρών. Το ΗΚΓ είναι μια επικίνδυνη εξέταση στα χέρια κάποιου που δεν έχει την ανάλογη γνώση και εμπειρία γιατί κρύβει πολλά μυστικά. Αν δεν μπορεί να καταλάβει σε βάθος αυτό που βλέπει υπάρχει ο κίνδυνος να παραβλεφθεί μια πληροφορία που μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την υγεία και τη ζωή του ασθενή. Αντίθετα στα χέρια του πολύ έμπειρου καρδιολόγου είναι ένα ισχυρό όπλο που μπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις και να κατευθύνει την περαιτέρω διερεύνηση του εξεταζόμενου.

Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ.Διάγνωση

Με το ΗΚΓ μπορεί ο καρδιολόγος να ανακαλύψει παλαιότερα επεισόδια που οφείλονται σε στεφανιαία νόσο όπως έμφραγμα ή χρόνια ισχαιμία. Μπορεί ακόμη να αντιληφθεί οξύ πρόβλημα όπως ασταθή στηθάγχη ή οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μπορεί να διαγνώσει οξεία περικαρδίτιδα, οξεία μυοκαρδίτιδα, μυοκαρδιοπάθειες, βαριές βαλβιδοπάθειες. Μπορεί να διαγνώσει μια σειρά από αρρυθμίες όπως η κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμός, οι υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, οι κοιλιακές εκτακτοσυστολές και οι κοιλιακές ταχυκαρδίες. Ο ρόλος του καρδιογραφήματος είναι καθοριστικός και σε διαγνώσεις καταστάσεων όπως οι αποκλεισμοί σκελών. Αυτοί οφείλονται ουσιαστικά σε διαταραχή λειτουργίας των ηλεκτρικών καλωδίων της καρδιάς. Μπορεί ακόμη με καρδιογράφημα να διαγνωστούν βραδυκαρδίες και καρδιακές παύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι επείγουσα η τοποθέτηση βηματοδότη.

Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ με ασύρματο καρδιογράφο.

Το ΗΚΓ παραμένει ο πιο πολύτιμος σύμβουλος του καρδιολόγου. Ο ασύρματος καρδιογράφος διευκολύνει την εκτέλεση του καρδιογραφήματος γιατί η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται χωρίς καλώδια σε μια ηλεκτρονική ταμπλέτα. Έτσι εάν ο ασθενής δυσκολεύεται να ξαπλώσει ή να συνεργαστεί η εκτέλεση του καρδιογραφήματος διευκολύνεται σημαντικά. Επίσης εκτός από την εκτύπωση σε χαρτί, το καρδιογράφημα διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό διευκολύνει, χωρίς να χρειάζεται να το έχει μαζί του ο ασθενής σε επόμενη εξέταση, να γίνει σύγκριση με νεότερο καρδιογράφημά του. Ακόμη μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε κάποιο άλλο γιατρό, σε ένα νοσοκομείο όπου έχει εισαχθεί επειγόντως. Μπορεί επομένως να είναι διαθέσιμο σε κάθε σημείο της γης που θα χρειαστεί με την άδειά του ασθενούς ασφαλώς.

Προέλευση εικόνας.
Καρδιογράφημα Ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ με χρήση ασύρματου καρδιογράφου,διάγνωση καρδιακών νοσημάτων.